Hvem er vi?

Bovigo er et selskap med stort hjerte for eiendomsfaget. Vi har hovedbase i Trondheim og Oslo, men har hele landet som arbeidsplass. Primært utvikler Bovigo egne eiendommer, eller for tilknyttede selskap, men vi ønsker gjerne å dele av vår kunnskap. Vi tilbyr derfor bistand og rådgiving til andre som utvikler eiendom eller har behov for annen eiendomsfaglig bistand.

Ansatte i Bovigo har erfaring fra både kommunal og privat eiendomsutvikling. Forståelse for kommunal saksbehandlingspraksis og forståelse for det politiske systemet er vår nøkkelkompetanse når det kommer til eiendomsutvikling.

Selv om vi er et lite selskap har vi stor arbeidskapasitet. Størrelsen på selskapet tillater en hands on-tilnærming til alle våre prosjekter, og som i sin tur er med på å gi eierskapsfølelse til prosjektene vi engasjeres til.

Andreas Ludvigsen Johansen

Er utdannet eiendomsutvikler ved NTNU Gløshaugen og har en bachelorgrad i eiendomsmegling fra BI Nydalen. Han har siden studiene jobbet som prosjektleder innen eiendomsutvikling i Trondheim kommune hvor han har hatt ansvar for større og mindre kommunale utviklingsprosjekter.

 

Anders Linge Solheim

Er utdannet eiendomsutvikler ved NTNU Gløshaugen. Han har erfaring fra arbeid som arealplanlegger i privat sektor og som prosjektleder for eiendomsutvikling i offentlig sektor.

Anders har en pragmatisk tilnærming til utviklingsprosessen og har god kunnskap om gjeldende rammer og overordnede planer. Det gjør Anders i stand til å se hensiktsmessige løsninger raskt og bidrar til effektive prosesser.